top of page

בחירת מדביר

בשנים האחרונות היינו עדים לכמה וכמה אסונות בתחום ההדברה, כאשר אחד המוכרים שבהם היה האסון של משפחת גרוס בירושלים בדצמבר 2021, בעקבותיו נוצר בלבול ונרשמה אי-ודאות רבה בתחום.

חשוב לדעת:

האסון ארע כתוצאה משימוש בגז, לא בהדברה רגילה ולא בלכידה. מדובר בסוג הדברה הנקרא איוד, שכמעט ולא תתקלו בו אלא בבעיות מסוג מתאים.

 

לאחר שהסברנו את הנושא,

כך תזמינו מדביר על פי קריטריונים ברורים ונגישים:

  1. תעודת / היתר הדברה.

  2. תעודת היתר ובה הרישיון המתאים (מזיקים, מכרסמים, איוד).

  3. אם מדובר בעובד הדברה, יש לדרוש תעודה מתאימה ופרטים מהמשרד אליו פניתם.

  4. לבדוק באתר המשרד להגנת הסביבה תוקף היתר.

  5. לבדוק באתר "ארגון מדבירי המזיקים בישראל" שהמדביר אכן חבר בארגון.

  6. לשאול על סוגי החומרים עימם הוא מתכוון להדביר.

 

לאחר שאומתו כל הסעיפים, עברתם את שלב הבחירה ומכאן שלב ב' בו תבדקו את המחיר, הניסיון והשירות.

תמונת אווירה- הדברה
bottom of page